Introductie 

Al bijna 35 jaar biedt Heeren Sociëteit Almere een ontmoetingsplek in een snel groeiende stad. De vereniging heeft ten doel het stichten en bevorderen van vriendschappelijke- en/of goede verhoudingen in het onderlinge verkeer tussen de leden (conform statuten 1992). Met deze doelstelling onderscheiden we ons van de bekende serviceclubs. Als één van de jongste sociëteiten in Nederland heeft zij deze doelstelling hoog te houden. Tegelijkertijd is het een moderne club met maandelijkse bijeenkomsten en verschillende activiteiten.

De sociëteit telt rond de 50 leden variërend in de leeftijd van 30 tot meer dan 80 jaar oud. Zij vinden elkaar informeel aan de bar, in het restaurant of tijdens een van de vele maandelijkse bijeenkomsten die worden georganiseerd. 

Hoewel de Heerensociëteit een besloten club is, staat het lidmaatschap open voor Heeren die daarvoor belangstelling heeft, wonend of werkend in Almere.

 

De geschiedenis van onze Heerensoos 

Als je de geschiedenis van de Heeren Sociëteit wilt opschrijven dan is één van de eerste vragen wanneer is onze Heerensoos opgericht, direct gevolgd door de vraag waarom is deze opgericht? 

In november 1976 worden in Almere Haven de eerste woningen opgeleverd. Er moet een gemeenschap ontstaan waarbij de overheid in de beginjaren veel voorwerk doet bij het opzetten van het verenigingsleven. Maar er is ook in die beginjaren sprake van particulier initiatief. Zo is er een Round Table, waarvan de leden bij het bereiken van de leeftijd van veertig jaar geen lid meer mogen zijn. Vanzelfsprekend wordt dat gerespecteerd maar een aantal vindt het toch wel jammer en op 27 november 1990 vindt een eerste verkennende, informele bijeenkomst plaats waarbij aanwezig zijn: Henk Scherer, Coen Kleipool, Frits van der Pluijm, Jan Buné, Bas van Riel, Klaas Nawijn, Cees Amsing, Bob Friedländer en Henk Kruit. Blijkbaar waren deze verkenners positief gestemd over een vervolg van het gezamenlijk borrelen, tafelen en goede gesprekken want op 7 januari 1991 is de eerste formele bijeenkomst en pas op  19 oktober 1992 passeren de Statuten (Frits Helmig en Reinier van Westrhenen) bij notaris Trip. Deze gelukkige omstandigheid maakt dat onze Heerensoos al naar gelang van believen kan kiezen uit twee data als startdatum. Dit jaar, 2022, bestaan we dertig jaar en over drie jaar zouden we het zevende lustrum kunnen vieren. Echter, er zijn ook leden die mogelijk voor het compromis kiezen en 1991 als oprichtingsjaar noemen. 

Onze Heerensoos heeft als voornaamste doelstelling het stichten en bevorderen vriendschappelijke- en/of goede verhoudingen tussen de leden. Op de tweede maandag in de maand wordt vanaf 18:00 uur geborreld en om 19:30 uur gaan we aan tafel. Iedere maand bij een ander restaurant in Almere, of op een interessante locatie buiten Almere zoals een jeneverproeverij of op bezoek bij een andere sociëteit. 

In de beginjaren werkten de meeste leden binnen of buiten Almere, maar de laatste jaren neemt het aantal pensionado’s toe. Er is nog steeds aanwas van jonge leden en momenteel telt de Heerensoos ongeveer 50 leden. Ooit waren er veel meer leden, in 2006 werd het honderdste lid verwelkomd. Met honderd leden is het lastig om iedere maand bij een ander restaurant bijeen te komen. Weinig etablissementen kunnen zoveel gasten aan en in die tijd werd serieus nagedacht over een “eigen honk”. Of was het toch meer een droom? Chesterfields, sigaren, open haardvuur associëren de meesten met de Kerstverhalen van Charles Dickens en niet zozeer met een herensociëteit. En zou een new town als Almere niet iets eigentijdser moeten willen hebben? Willem Elsschot dichtte al: “tussen droom en daad, staan wetten en praktische bezwaren”. Bij het afnemen van het aantal Heeren verdampt de ambitie van een “eigen honk”. 

In de loop der jaren zijn tradities opgebouwd: het Nieuwjaarsgala in januari en de seizoenafsluiting in juni zijn met partners, tevens is er jaarlijks een onderling golftoernooi. 

In het verleden organiseerde de Heerensoos ook reizen: in 2000 naar Moskou en Dmitrov, in 2001 naar Maastricht, 2002 Schotland, 2003 Istanboel, 2004 Tallin, 2005 Leuven, 2006 Eifel, 2007 Kiev, 2008 Berlijn, 2009 Erfurt, 2011 Leeuwarden, 2009 naar Kiev en als laatste buitenlandse reis in 2016 naar Krakau. In 2019 was de laatste reis  naar Zeeland. 

Het Bestuur 

Het bestuur van de Heeren Sociëteit Almere bestaat uit; 

Voorzitter:           H.G.A. Cramer (Eric)

Penningmeester:  H.J. van Hulst (Henk)

Secretaris:           B.N.G. Ruijter (Bouk)

 

Onderstaand het overzicht van de voorzitters vanaf de oprichting tot nu toe. 

Frits Helmig              1991 – 1993

Klaas Nawijn             1993 - 1995

Henk Kruit                1995 - 2001

Klaas Nawijn             2001 - 2003

Fris van der Pluijm     2003 - 2012

Gerlof Jorritsma         2012 - 2016

Frank Müller              2016 - 2020              

Eric Cramer               2020

Het Lidmaatschap

Lidmaatschap van Heerensociëteit Almere staat open voor heren vanaf achttien jaar, wonend of werkend in Almere. Indien u belangstelling heeft voor het lidmaatschap dan kunt u dat kenbaar maken middels een invulformulier op deze website. Belangstellenden kunnen indien gewenst op eigen kosten gebruikmaken van een kennismakingsperiode door één of meerdere malen deel te nemen aan de bijeenkomsten. Gedurende deze periode zult u de sociëteit en haar leden leren kennen, en kennis nemen van de waarden en normen binnen onze sociëteit.

Leden worden geacht zich te houden aan de geschreven en ongeschreven regels van het sociëteitsleven: nette kleding, vertrouwelijkheid, correcte omgangsmanieren en het vermijden van commerciële bezigheden binnen de sociëteit zijn daar voorbeelden van.

Kosten van het lidmaatschap bedragen: Inschrijfgeld, € 200,– éénmalig. Reguliere contributie, € 200,– per jaar

 

Laatste nieuws
Maandag 14 naart 2022
13 Maart 2022

Maandag 14 maart 2022 is de eerste reguliere bijeenkomst van de Heeren Sociëteit Almere.

T
ijdens 
de pandemie we elkaar gelukkig nog een paar keer getroffen.
En elke keer keken we uit 
naar het einde van de maatregelen en
verlangden we terug naar het oude normaal.

De verwachting 
is dat vanaf 25 maart de laatste maatregelen vervallen.
Maar helaas is het oude normaal er niet.
Het
 is 
oorlog in Europa, Oekraïne wordt aangevallen door Rusland.
Een aantal Heeren was aanwezig bij de 
reis van de Heerenoos naar Kiev
en zullen het hotel herkennen dat in de tv-journals 
vaak te zien is.
Wij logeerden daar. En dat geeft voor mij persoonlijk de meerwaarde
aan van onze 
Heeren Sociëteit, je komt op plekken waar jezelf niet
zo snel naartoe zou gaan.
A
ndere voorbeelden 
van plaatsen waar de
Heerensoos 
naartoe is geweest is naar Moskou en Tallinn.
Ik kijk uit naar de 
gesprekken met de andere Heeren.
hoewel gezelligheid belangrijk is, gaat het altijd om 
de ontmoeting met de ander.
Wat is zijn verhaal en visie.

 

Alle nieuwsberichten